ILME projektist Koolitus Sihtgrupp Avaldus Asukoht Kasulikku Kontakt

Sihtgrupp

Kellele? - Nõudmised

Elukestva õppe sihtgrupp

Life Long Learning Target Group

Kellele?

Projekti tegevustest saavad kõige otsesemalt kasu täiendõppe organisatsioonide juhid. Antud innovaatilise koolitus/seminari programm on välja töötatud  haridusjuhtide jaoks, et aidata kaasa nende organisatsioonis ja õpetatavate seas kaasasegsete elukestva õppe meetodite juurutuamisele.  Kavandatud projekt on loodud selliselt, et kaasatud oleksid erineva tasemega haridust pakkuvate institutsioonide haridusjuhid, täpsemalt: keskkoolide, kutseõppeasutuste juhid, ülikoolide alljaotuste ja teiste õppeasutuste juhid. Kaudsemalt võidavad projekti tegevustest ka õpilased ja õpetajad õpetamise kvaliteedi tõusu tõttu.

Tingimused

  • Haridusasutuses juhtival positsioonil töötamine
  • Pühendumine õppimisele 5 tööpäeva jooksul (5.-9. juuni 2006)
  • Kursuse tasu on  €700.- (info granti taotlemise kohta: www.socrates.ee)